REGLER

Her finner du regler som gjelder ved spilling på Bibliogames-serveren og ved bruk av Discord. Vennligst les igjennom før du begynner å spille på serveren eller er aktiv på Discord.

Regler inne på Bibliogames-serveren

 

1 Rasisme / seksuelle uttalelser

 • Bibliogames tar avstand for all type rasisme, medfører permanent utestengelse.

(Bruk av Hakekors eller andre nazi symboler, kommentarer e.l. Medfører umiddelbar permanent utestengelse fra serveren vår.)

 • Bibliogames tar avstand til seksuelle uttalelser, tegn eller annet av en seksuell karakter pga spillerbase under lavalder. Medfører tidsbasert ban. Jo større alvorlighetsgrad i uttalelsene, jo større reaksjoner kan ventes.

 

2 Banning, bruk av stygge ord

 • Bibliogames tar avstand til bruk av banneord/skjellsord, pga alder på spillerbasen.
 • Bibliogames sin plugin-fjerner / gjør om de fleste ord. Om det skal dukke opp et «brukbart» ord, kontakt en admin (rød skrift).

Forsøk på å finne slike ord, medfører kick eventuelt tidsbasert utestengelse.

 

3 «Griefing»

 • Tomtsystemet til Bibliogames gjør at «griefing» ikke er mulig, om en spiller ikke er godtatt som medlem av tomt. Hva som foregår innenfor en tomts areale, er spilleren/tomtens eiers egen ansvar og risiko.
 • Bygging rett utenfor tomter/rundt tomter er lovlig, det er nøytralt område. Så lenge det ikke går ut over reglene i punkt 7.
 • I nøytralt område (utenfor tomter) er “alt” lov, så lenge det ikke går under 7.1 og 7.2. Gjenstander og ting som er utenfor tomter er eiers eget ansvar!

 

4 Reklamering

 • Bibliogames vil ikke ha reklame for andre servere annonsert i in game chat. Dette medfører til kick/tidsbasert utestengelse.
 • Reklame for diverse hjemmesider / youtube-profiler etc, må evalueres av en pålogget administrator (rødt navn) før det postes. Overhøres ikke dette, medfører det kick/tidsbasert utestengelse.
 • Reklame for pornografiske sider hører ikke hjemme på Bibliogames og medfører permanent utestengelse.

 

5 Spam

 • Å gjenta samme melding over gjennomsnittlig nødvendighet, er ikke lov og medfører kick/tidsbasert utestengelse.
 • Å skrive kontinuerlig i capslock (store bokstaver) medfører advarsel, kick og eventuelt tidsbasert utestengelse.
 • Gjentagende spørsmål til administratorer (røde navn) om hjelp, gaver, mod, etc medfører advarsel, kick, tidsbasert utestengelse.
 • Spørsmål om hjelp, gaver, mod, admin osv. Rettes til administratorer (rødt navn)

 

6 Hacks

 • X-ray, Fly, kill-aura, Forcefield og andre modifikasjoner av spillet som gir en spiller fordeler foran andre spillere, er ikke lov. Bruk av slikt medfører tidsbasert utestengelse eller permanent utestengelse.
 • Optifine og Rei’s Minimap er modifikasjoner Bibliogames godtar.
 • Utnyttelse av bugs og glitcher medfører tidsbasert utestengelse eller permanent utestengelse.

 

7 Oppførsel

 • Bibliogames står for å være en hyggelig server som inkluderer alle som en. Normal folkeskikk og kardemommeloven står høyt i hos oss. Sørg for at alle rundt deg har en god opplevelse på serveren.
 • Dårlig oppførsel, flaming, trolling osv vil medføre advarsel, kick, tidsbasert utestengelse, eventuelt permanent utestengelse fra Bibliogames.
 • Scamming og lureri for å ta til seg ting fra spillere er ikke tillat, og medfører utestengelse!

 

8 Respekter administratorer

 • Bibliogames er utstyrt med et knippe sjeler som er her for dere. Spillere med rødt navn, er ansatt av servereier som stedfortreder. Vårt ord, er din lov. Ærlighet varer lengst. (Husk at administratorene er mennesker som jobber gratis for at dere skal ha det trivelig. De får ikke noe penger for dette).
 • Blir du spurt / highlighted (skriver navnet ditt, så det blir gul skrift), vær oppmerksom på det, og svar etter beste evne.
 • Frekkheter mot administratorer, eller spillere generelt går under punkt 7.1.
 • Om du føler deg feilbehandlet av en administrator, skal dette taes opp med o1k eller Elevindu. Vi gjør det vi kan for å behandle klager anonymt.

 

9 Bytting av varer

 • Vi i Bibliogames oppfordrer til et åpent marked.
 • Bytting utenfor spawn er på eget ansvar.
 • Vi anbefaler en 3. person som «handelssjef» for å være nøytral. Dette er noe en kan spørre administratorer om.
 • Stjeling / svindel medfører samme straff som punkt 7.3

 

10 Personvern

 • Spillere her skal få beholde sin identitet anonym, med mindre spilleren selv gir ut informasjonen.
 • Om en spiller har flere kontoer, skal det IKKE opplyses fra spillere eller administratorer.
 • Personvern slår vi veldig sterkt ned på, og har liten terskel for permanent utestengelse ved eventuelle brudd på dette!

 

11 PvP

 • PvP-logging er imot serverens naturlige PvP-miljø. PvP-logging vil medføre at inventory blir tømt, og kan medføre utestengelse.

(PvP Logging = Å logge ut/lukke spillet mens man er i kamp med annen spiller)

 

12 Gambling

 • Det er ikke tillatt å drive med gambling eller ha spillemaskiner etc inne på serveren.
 • Det er heller ikke lov med lykkemaskiner. Det vil si maskiner hvor du for eksempel kaster inn en diamant, og kan få cobblestone, sand, bok eller en annen ting tilfeldig ting tilbake.

 

13 AFK-maskiner

 • Det er ikke tillatt å unngå autokick timeren ved bruk av modifikasjoner eller andre metoder (F.eks. maskiner/farmer).

 

14 Ekstra bruker

 • Det er ikke tillatt å ha ekstra brukere på serveren som blir brukt til AFK farming. Dette vil medføre tidsbasert utestengelse på alle brukere, inkludert konfiskering av det aktuelle lootet man anskaffer seg.
 • Ved gjentatte brudd vil dette medføre permanent utestengelse.

 

MVH Bibliogames-administratorer

Regler på Discord

 1. Vennligst bruk spillernavnet ditt som kallenavn inne på Discord, slik at vi kjenner igjen dere.

 2. Bibliogames tar avstand fra rasisme, det medfører permanent utestengelse.

 3. Bibliogames sin Discord skal ikke brukes til egen vinning. Dette medfører advarsel/ban.

 4. Spam er ikke lov og medfører advarsel/mute/kick/ban.

 5. Spillere her skal få beholde sin identitet anonym, med mindre spilleren selv gir ut informasjonen.

 6. Respekter og hør på Administratorer.

 7. Norsk lovverk gjelder også her, som ellers i samfunnet!