FOR BIBLIOTEKARER - BIBLIOBATTLES 2023

Kort fortalt:

Vi er i startfasen av årets turnering, og ønsker nå å etablere hvilke 200 biblioteker som skal delta på årets konkurranse. Deltagelse er gratis for alle biblioteker, og det kreves ikke mer enn markedsføring på høsten. Dette blir et enkelt innslag til Nordic og International Game Month, og om biblioteket har lyst, kan de også arrangere fysiske spilldager eller arrangementer knyttet opp til Bibliobattles i biblioteket, og/eller stille med moderatorer eller dommere. Biblioteket som vinnerlaget er registrert for får også  en valgfri spillkonsoll og utstyr, med opplæring!

 

Hva er Bibliobattles?  

Bibliobattles er en nasjonal, lavterskel online byggekonkurranse i Minecraft der barn og unge inviteres til å representere sitt bibliotek i en vennlig konkurranse om å finne biblioteket med de flinkeste spillerne. 

 

Bibliobattles ble første gang arrangert under høyden av pandemien, som et tiltak mot tap av sosiale bibliotektilbud. Da pandemien var over, arrangerte vi Bibliobattles igjen og så at det fortsatt var populært. Derfor har vi fortsatt å videreutvikle det, i økende grad i samarbeid med bibliotekene. 

 

Årets Bibliobattles er finansiert av Sparebankstiftelsen. Støtten har gjort det mulig å inkludere alle fylker, og samtidig øke taket på spillere til 4400 spillere på landsbasis. Fylkesbibliotekene vil også lage markedsføringsmateriell som sendes ut til bibliotekene som skal ha det.   

I løpet av planleggingsperioden frem mot november vil vi sende ut regelmessige oppdateringer på hvor vi ligger an, hva som skal gjøres fremover, og viktige datoer å forholde seg til. 

 

Bibliobattles 23: Påmelding for folkebibliotekene  

4400 spillere på landsbasis vil være en firedobling fra i fjor, men det vil likevel ikke være nok til å dekke hele nedslagsfeltet man ville fått ved å markedsføre i alle folkebibliotekene i landet. Derfor har vi besluttet å markedsføre hos bare 200 biblioteker nasjonalt, som vil si rundt 20 biblioteker per fylke, inkludert Oslo. De som ønsker å være med blir valgt ut fra en helhetlig vurdering, hvor målet er å treffe en god sammensetning av størrelse og spredning.   

I fjor hadde vi ikke mulighet for å inkludere storbyene, men i år ønsker vi dem hjertelig velkommen til å melde seg på.

Ønsker du å melde på ditt bibliotek kan du fylle ut skjemaet som ligger øverst på siden. 

Vi vil likevel ikke stoppe spillere som går inn på serveren for å spille for et annet bibliotek fra å delta. Slik tar vi sikte på en mellomvei som fortsatt lar de mest ivrige få være med, samtidig som vi tilpasser markedsføringen for å svare mer til kapasiteten som finnes – basert på tidligere erfaringer med Bibliobattles.   

 

Hvordan fungerer Bibliobattles i år?  

Arrangementet legges til uke 45 i starten av november, som nå er en International game month for bibliotek over hele verden. Et detaljert program for årets Bibliobattles kommer senere, men vi har laget en fremdriftsplan som du finner nederst på siden.

  

I denne fjerde utgaven av Bibliobattles kan spillerne spille mellom 17:00 og 21:00 hver dag fra mandag 6. november til fredag 10. november. Kanskje er noen ferdige på en time, mens andre bygger et par timer hver dag.  

 

I det tidsrommet er moderatorene til en hver tid pålogget for å bidra til en trygg og god spillopplevelse. I tiden utenfor disse klokkeslettene vil serverne være stengt. Vi har serverkapasitet over hva som er planlagt, derfor blir det mest sannsynlig ikke kø. Om serveren likevel er helt full har vi et køsystem som passer på køplassen til de som ikke får plass, slik at neste kommer inn så snart noen går ut. Vi har tatt høyde for 2000 spillere samtidig, som er et reelt estimat basert på hvor mange deltagere vi hadde i fjor med 70 biblioteker, ganget opp til 200 biblioteker.

 

Serveren har et hjemmelaget og unikt tomtesystem, slik at alle får tildelt et spilleområde automatisk. På tomten kan bare eieren og eventuelle lagkamerater bygge og ødelegge ting, og dermed kan de ikke ødelegge for hverandre. 

 

Spillerne spiller alene eller på lag med inntil fire personer totalt på laget. Videoguider til hvordan å gi lagkamerater tilgang til tomten, og annen nyttig info for spillere kommer det en egen side for.

 

Spillerne kan bruke både Java og Bedrock-versjonen av Minecraft. Spillere kan dermed bruke både pc, nettbrett- og mobiltelefon-utgaven av Minecraft, men dessverre ikke konsoll. Dette er fordi Microsoft begrenser konsolltilbudet til Minecraft sterkt, og kun servere som er offisielle partnere kan bli spilt på via konsoller.  

 

Hvordan gjennomføres Bibliobattles bak kulissene?   

De første årene hadde Bibliobattles flere spill å konkurrere i, men i år – som i fjor, satses alt på Minecraft, da det er mest populært. Vi synes også at det er en god match for bibliotekets profil med sitt fokus på kreativitet, lokale talenter og samarbeid i og utenfor biblioteklokalet.  

Minecraft kan spilles på selv de enkleste enheter, og er et spill som bibliotek relativt enkelt kan tilby sine brukere, også utenfor Bibliobattles. Det er også svært positivt at utvikler Mojang har gitt tillatelse til bruk av spillet i de fleste ikke-kommersielle sammenhenger.   

I år kan også bibliotekarer fra hele landet delta som dommere og moderatorer. Vi rekrutterer etter sommeren.

 

Moderatorer og dommere vil få sjansen til å lære mer om det å drive et spilltilbud, både i og utenfor Bibliobattles. Det holdes et obligatorisk online-kurs for dem til høsten. Ansvaret til moderatorene vil være begrenset, og de vil ha Bibliogames i bakgrunnen som administratorer. Målet er å heve kompetanse, bygge nettverk, og legge grunnlaget for et godt samarbeid om spill i årene som kommer.  

 

Moderatorer og dommere vil få en invitasjon til en egen kanal på kommunikasjonsplattformen Discord, hvor det er enkelt å dele beskjeder med hele moderator-teamet eller enkeltpersoner. Discord er tungt brukt av gamere, og er en godt etablert meldingsplattform.  

 

Hva må vi på folkebibliotekene gjøre hvis våre brukere vil spille?  

Strengt tatt er det ikke noe man gjøre om man har spillere i sitt nærmiljø som ønsker å delta. Spillerne åpner Minecraft, følger instruksene som er oppgitt på vår infoside, og bygger så mye de har lyst til innenfor temaet og tidsrammen. Bibliogames står for support, og kan nås på e-post, eller Discord om man ønsker raskere oppfølging. Likevel er det koblinger til det lokale biblioteket her.

  

Biblioteket kan etter eget ønske ta grep for å skape en god ramme rundt uka hvor det er Bibliobattles, og for så vidt i International Game Month som helhet. De bibliotekene som har godt tilrettelagte lokaler og internett kan for eksempel vurdere å tilby lokalet sitt som møtested for deltagere i konkurransen. Det er da viktig å være klar over at man på kommunale nett gjerne må åpne såkalte porter for å kunne spille Minecraft der. Disse er:  

 

 Port 25565 for TCP-trafikk og 19132 for UDP-trafikk. Ta kontakt med IT-avdelingen om dette

 

Sjekk også om hastigheten er bra nok, man trenger ca 1 Mbit nett, per spiller  

 

Bruk gjerne anledningen til å formidle andre spillaktiviteter og verk. Da får brukerene oppdaget flere sider av biblioteket samtidig. Eksempel kan være å sette opp konsoller å spille på, eller lage bokutstillinger om spillrelaterte tema. Enkel matservering kan også være med på å skape en hyggelig ramme rundt aktivitetene. 

NOT AN OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG.

Om du ønsker å lese sluttrapporten for fjorårets turnering, trykk på knappen under.