Vi er Bibliogames!

Bibliogames er en frivillig organisasjon som jobber for å støtte bibliotek i å utvikle spill som tilbud og formidlingsområde. Vi gjør dessuten en viktig jobb med å forberede morgendagens spillformidlere gjennom samarbeid med bibliotekarutdanningene.


Dørene våre er også alltid åpne for andre spillentusiaster med samfunnsengasjement. Vi tror på mangfold, og har stor bredde i bakgrunn, alder og kompetanse blant våre frivillige. Over tretti personer er tilknyttet oss, og av disse har nærmere en tredjedel fått spillrelatert arbeid ved hjelp av erfaringen.

Som en positiv sidenote kan det nevnes at alt overskudd fra oppdrag går til drift av organisasjonen og opplæring av nye formidlere. Et samarbeid med Bibliogames er en støtte til både spilltilbud, spillere og spillkultur!

Styret

null
Anders er grunnlegger og styreleder i Bibliogames. Han har spilt siden den første Nintendoen kom på markedet, og er i dag også far til en sønn som spiller. Til daglig jobber Anders som skolebibliotekar på Asker videregående skole.

Etter å ha vært involvert i det meste som foregikk under organisasjonens første år, gikk Anders i 2022 over til å konsentrere seg om styreoppgaver. Vel å merke i tillegg til egne konsepter som foredrag for foreldre, og kurs i spillformidling.
null
Bjørn er grunnlegger og nestleder i Bibliogames. Han har spilt og programmert siden barndommen. I dag er han familiefar og interessen for spilling har smittet over på barna.

Til daglig jobber Bjørn på Fontenehuset i Asker med programmeringsaktiviteter.Foruten styreoppgaver holder han kodekurs for barn og voksne. Sammen med Anders driver han også NAV-samarbeidet “Spillkompetent”.
null
Magnus er styremedlem i Bibliogames. Han er en engasjert gutt fra Nesodden som har gått fra å være deltager, til å være en av våre mest aktive medlemmer. Magnus studerer medieproduksjon på Akademiet Oslo, og har som flere andre i Bibliogames fått seg jobb i bibliotek.

Magnus er en av tre personer på vårt Minecraft-team, som hver høst leverer den store nasjonale byggekonkurransen Bibliobattles. Han har også ansvaret for vår åpne Minecraft-server, holder kurs, organiserer sommerskoler, og er aktiv i det meste som foregår.

Medlemmene

null

Bibliogames får stadig inn nye frivillige som bygger opp erfaring, før de går videre til fast jobb eller lignende.

Her er aktive medlemmer fra høsten 2023 på et møte.

Bli frivillig