REGLER

Her finner du regler som gjelder ved deltagelse på BB22 og ved bruk av Discord. Vennligst les igjennom før du begynner å spille på serveren eller er aktiv på Discord.

Regler for BB22

1 Rasisme / seksuelle uttalelser

 • Bibliogames tar avstand for all type rasisme, medfører permanent utestengelse.

(Bruk av Hakekors eller andre nazi-symboler, kommentarer e.l. Medfører umiddelbar permanent utestengelse fra serveren og konkurransen.)

 • Bibliogames tar avstand til seksuelle uttalelser, tegn eller annet av en seksuell karakter pga spillerbase under lavalder. Medfører tidsbasert eller permanent ban. Jo større alvorlighetsgrad i uttalelsene, jo større reaksjoner kan ventes.

 

2 Banning, bruk av stygge ord

 • Bibliogames tar avstand til bruk av banneord/skjellsord, pga alder på spillerbasen.
 • Bibliogames sin plugin fjerner / gjør om de fleste ord.

Bruk av slike ord medfører mute, og eventuelt tidsbasert utestengelse.

 

3 «Griefing»

 • Tomtsystemet til Bibliogames gjør at «griefing» ikke er mulig så lenge en spiller ikke er godtatt som medlem av tomt. Hva som foregår innenfor en tomts areale, er spilleren/tomtens eiers egen ansvar og risiko.

Om man likevel klarer å ødelegge på andres tomt, medfører dette midlertidig utestengelse.

 

4 Reklame

 • Bibliogames vil ikke ha reklame for andre servere annonsert i in game chat. Dette medfører tidsbasert utestengelse.
 • Reklame for diverse sosiale medier / youtube-profiler etc er lov, så lenge det overholder punkt 5.
 • Reklame for pornografiske sider hører ikke hjemme på Bibliogames og medfører permanent utestengelse.

 

5 Spam

 • Å gjenta samme melding over gjennomsnittlig nødvendighet, er ikke lov og medfører mute/tidsbasert utestengelse.
 • Å skrive kontinuerlig i capslock (store bokstaver) medfører advarsel, mute og eventuelt tidsbasert utestengelse.

 

6 Hacks og modifikasjoner

 • Modifikasjoner som gir en spiller fordel foran andre spillere er ikke lov. Bruk av slikt medfører tidsbasert eller permanent utestengelse.
 • Optifine og Rei’s Minimap er modifikasjoner Bibliogames godtar.
 • Utnyttelse av bugs og glitcher medfører tidsbasert eller permanent utestengelse.
 •  

7 Oppførsel

 • Vi ønsker at Bibliobattles står skal være en hyggelig server som inkluderer alle som en. Normal folkeskikk og kardemommeloven står høyt i hos oss. Sørg for at alle rundt deg har en god opplevelse på serveren.
 • Dårlig oppførsel, flaming, trolling osv vil medføre advarsel, mute, tidsbasert utestengelse, eller eventuelt permanent utestengelse fra serveren.

 

8 Respekter moderatorer og administratorer

 • Bibliogames er utstyrt med en håndfull moderatorer og administratorer som er her for dere. Spillere med rødt eller blått navn passer på at turneringen går fint, og er her for å svare på spørsmål. Vårt ord, er din lov. (Husk at moderatorer og administratorene er mennesker som jobber gratis for at dere skal ha det trivelig. De får ikke noe penger for dette).
 • Blir du spurt / highlighted (skriver navnet ditt, så det blir gul skrift), vær oppmerksom på det, og svar etter beste evne.
 • Frekkheter mot administratorer, eller spillere generelt går under punkt 7.1.
 • Om du føler deg feilbehandlet av en administrator, skal dette taes opp med o1k eller MrBiblio. Vi gjør det vi kan for å behandle klager anonymt.

 

9 Personvern

 • Spillere her skal få beholde sin identitet anonym, med mindre spilleren selv gir ut informasjonen.
 • Personvern slår vi veldig sterkt ned på, og har liten terskel for permanent utestengelse ved eventuelle brudd på dette!

 

10 Ekstra bruker

 • Det er ikke tillatt å ha ekstra brukere på serveren. Alle får èn tomt til å bygge på, og det er likt for alle
 • Nye brukere med samme eier vil bli utestengt fra serveren, og ved gjentatte brudd vil dette føre til permanent utestengelse på “hovedbrukeren”.

 

MVH Bibliobattles-teamet

Regler på Discord

 1. Vennligst bruk spillernavnet ditt som kallenavn inne på Discord, slik at vi kjenner igjen dere.

 2. Bibliogames tar avstand fra rasisme, det medfører permanent utestengelse.

 3. Bibliogames sin Discord skal ikke brukes til egen vinning. Dette medfører advarsel/ban.

 4. Spam er ikke lov og medfører advarsel/mute/kick/ban.

 5. Spillere her skal få beholde sin identitet anonym, med mindre spilleren selv gir ut informasjonen.

 6. Respekter og hør på Administratorer.

 7. Norsk lovverk gjelder også her, som ellers i samfunnet!