MediaOther

Fredag 19. mars 2021 kom regjeringens historiske første stortingsmelding om kunst og kultur for, av, og med barn og unge. Den er utarbeidet i samarbeid mellom kulturdepartementet, kunnskapsdepartementet, og ett tusen barn og unge gjennom deres bidrag og innspill. Barne- og ungdomskulturen blir endelig tatt på alvor, så nå skal det satses!

Tittelen på stortingsmeldingen er Oppleve, skape dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge. Allerede her vises det til at barn og unge skal få mulighet til å medvirke og påvirke deres fremtidige kulturtilbud. Kunst og kultur – for barn og unge setter dem som mottakere av opplevelser, – med barn og unge setter dem som deltagere i skapelsen og formidlingen, og – av barn og unge setter dem som aktører som får bygge fellesskap og sosial kompetanse.

Like muligheter til deltagelse er ett av de fire hovedtemaene i meldingen. Uansett din geografiske, økonomiske eller fysiske situasjon skal det være et mangfoldig tilbud tilgjengelig for deg. Tilbudene rundt om i by og land, viktigheten av alle frivillige aktører og folkebibliotek med gratis tilbud til lokalbefolkningen blir nevnt i denne sammenheng. 

Den kulturelle skolesekken vil bli forbedret slik at kunst og kulturtilbudet rekke ut til enda flere, og med et mer ønsket tilbud. Kulturskolen skal gi plass til flere, og tilby bedre opplæring og fordypning til barn og ungdom med talent. Det er disse to tjenestene som står for hovedvekten i stortingsmeldingen.

Det siste satsingsområdet som blir lagt frem i stortingsmeldingen er den digitale kulturen. Blant fordelene den digitale kulturen gir vektlegges tilgjengeligheten gjennom geografisk uavhengighet og relevans blant barn og unge. Videre beskrives formidling og produksjon av norsk digital kultur som sentrale satsinger, dette innebærer særlig digitale spill.

Bruk at nett og digitale kulturtjenester byr på både muligheter og risikoer. Medietilsynet har fått i oppdrag å utarbeide en strategi for kartlegging og håndtering av risikoene som kan fremtre for barn og ungdom som mottaker, deltaker og utøver på nett. Det er flere aktører som arbeider med mulighetene ved digital kultur og veiledning til kompetansehevning. Kulturdepartementet har delegert et oppdrag om utarbeidelse av en veiledning i hvordan skape bedre møteplasser for digital kultur til et samarbeidsteam bestående av Hyperion, UKM, KANDU, Ungdom og Fritid, og Tverga.

Vi i Bibliogames mener det er viktig at kulturtilbudet til barn og unge endelig blir tatt på alvor, og vi gleder oss til å være med på bølgen av satsning, deltagelse, og gaming! Stortingsmeldingen beskriver viktige tiltak og satsingsområder for å tilby alle norske barn og unge tilgang til et mangfoldig kulturtilbud uansett deres livssituasjon. I tiden med pandemi har særlig barn og unge fått kjenne på restriksjoner ved fritidsaktiviteter og deres kulturtilbud, men gjennom digitale tjenester har det heldigvis vært mulig å møtes, engasjere, spille, og lære. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment